Video prenos v medicíne

Inovatívne videoriešenia v medicíne

Moderným trendom v medicíne sa prispôsobujú aj použité technológie. MedVideo je inovatívny produkt, ktorý umožňuje operujúcim a vyučujúcim sprístupniť operácie z operačnej sály naživo pomocou vysielania videa a audia na internete ako ich aj zaznamenať pre archívne účely, dodatočné analýzy alebo výučbu žiakov.